บริษัท เบิ้ม มัลติมีเดีย แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
93/94-95 ซเพชรเกษม 63 ถ.เพชรเกษม หลักสอง บางแค กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์:02-4549980-4
แฟกซ์:02-4549985-6